Executive scouting & search

Bij executive scouting & search komen ambitie voor morgen en vandaag samen. Pro-actief verkenning van leiderschapskwaliteit en -potentieel. Identificatie van leiderschapstalent voor bestaande management teams. Vanuit een solide sectorervaring in hightech, IT, maakindustrie en overheid.
 • Op zoek naar leiders met impact?
 • Bestendig?
 • Faciliteren van het selectieproces?
 • Objectiveren van individuele kwaliteiten?
 • Klankbord voor uw team?
 • Leiderschap ontwikkelen?
Dan is het tijd voor reflectie en een goed gesprek.
Meer weten? Bel of mail ons.

Teamontwikkeling

Bij teamontwikkeling vormen twee vragen het vertrekpunt:
 • Wat wil het team bereiken?
 • Wat is het gezamenlijke beeld over waar we nu staan?
We werken aan de hand van actuele vraagstukken van het team en komen zo tot het ‘echte gesprek’, motivatiefactoren, feedback, inzicht in patronen. We testen ter plekke hoe het anders en beter kan. Van daaruit maken we afspraken over werkvormen en interventies, met een concreet stappenplan.

UMEO zet actieve werkvormen in die goed inzicht geven in de patronen van het team, die waardevolle werkervaringen opleveren die ook interessant zijn om te doen. Voorwaarde voor succes is samen expliciet stilstaan bij de verkregen inzichten en de betekenis en waarde daarvan. We denken mee zonder te oordelen, treden op als sparringpartner en adviseren op basis van leidinggevende ervaring in zowel corporate als publieke omgeving.

Meer weten? Bel of mail ons.

Cultuurtransformatie

Mensen maken culturen, culturen maken mensen. Daarom begint een cultuurtransformatie wat UMEO betreft met idee-ontwikkeling bij leiders. Om een organisatiecultuur te beïnvloeden is inzicht in de status quo het startpunt. Normen, waarden en bijbehorend gedrag van topmanagement, afdelingsmanagers en teamleiders, alsook de instituties uit het verleden, worden zichtbaar in de structuren, het beleid, de systemen, procedures, talentontwikkeling en zelfs de beloningsstructuur. Het startpunt in uw initiatief voor cultuurverandering is erachter komen wat meer en minder waarde heeft in de organisatie.

UMEO heeft verschillende cultuurveranderingstrajecten succesvol begeleid en helpt uw organisatie graag bij nieuwe verandervragen.

Meer weten? Bel of mail ons.

HR consultancy

Als ervaren HR consultant is Marjon Margés in te schakelen als executive search consultant, extern assessor, facilitator en organisatieadviseur. Bijvoorbeeld, bij HR vraagstukken op het gebied van talent management, organisatie- en carrièreontwikkeling, instroom en uitstroom en mobiliteit. Om naast de bestaande HR-agenda te werken aan organisatieontwikkeling of professionaliseringsvraagstukken.
UMEO helpt opdrachtgevers een brug te slaan tussen strategie en organisatieontwikkeling. Samen onderzoeken we de situatie op basis van vragen als:
 • Wat speelt er?
 • Welke patronen zijn er?
 • Waar zit energie?
 • Welke ideeën zijn er over de toekomst?
Het uitvoeren van deze diagnose, samen met mensen uit de organisatie, is een belangrijke interventie in het proces van verbinding. Het creëert eigenaarschap en draagvlak en geeft de betrokkenen het benodigde inzicht om te kunnen reflecteren op de organisatie, op zichzelf en om nieuwe doelen te bepalen. De weg daarheen volgt. In de samenwerking die zo ontstaat, bepalen we samen de benodigde interventies. We kiezen hierin een rol waarin we samen met de opdrachtgever en organisatie vorm geven aan het proces van verandering. Management is eigenaar en sponsor, HR faciliteert en communiceert. Een ware driehoek, waarin de expertise in de organisatie ten volle wordt benut.

Meer weten? Bel of mail ons.